Teknik

İdeal Perçinleme

İdeal Perçinleme için;

  1. Perçinin gireceği delik, perçin çapının %5-%10'nu kadar büyük olmalıdır.
  2. Perçin delik derinliği, en fazla perçin çapının %12'si kadar olmalıdır.
  3. Perçinlenecek malzemenin delik yeri malzeme cidarına, perçin çapının en az 2 katı mesafede olmalıdır.
  4. Kıvrılma payı, perçin çapının %50-%70'i kadar olmalıdır.

(Bu oran dolu perçinlerde %100'dür.)

  1. Kıvrılmayla oluşan ikinci kafanın çapı, perçin çapının %150'si olmalıdır.
  2. Kıvrılmayla oluşan ikinci kafanın yüksekliği, perçin çapının %20'si olmalıdır.
  3. Çok ufak çatlaklar perçin gövdesine kadar inmediği taktirde fonksiyonel olarak bir sorun oluşturmaz.

İdeal Perçinleme