Yıldız Anahtar

Yıldız Anahtar, kıvılcım çıkartmaz özel alaşımı sayesinde gaz, petrol, akaryakıt, sıvı yağ, gübre gibi patlayıcı, yanıcı ortamlar içeren tesislerde paslanmış, parçaların sökülmesinde uygun anahtardır.

Yıldız Anahtar

  • 15 Ocak 2019